•  Το cloud computing επιτρέπει την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας γρήγορα και με πολύ μεγάλη ευκολία.
 •  Βοηθά τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις να εξοικειώνονται και να διατηρούν τις ίδιες καθημερινές διαδικασίες και εφαρμογές σε όλη την διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας.

 

 •  Δεν απαιτούνται πανάκριβα Servers και Μηχανήματα backup, ούτε πανάκριβα τερματικά καθώς όλο το software φιλοξενείται στο Cloud και με απλά μηχανήματα το μόνο που απαιτείται είναι μία σύνδεση στο Internet. 
 •  Δεν απαιτούνται πλέον πανάκριβες αναβαθμίσεις στο λογισμικό και στο Hardware ούτε εξειδικευμένο προσωπικό για να μπορέσει να συντηρήσει όλη αυτή την υποδομή. •  Καλύπτει πλήρως όλες τις επαγγελματικές ανάγκες μικρές και μεγάλες.
 •  Ο αρθρωτός τρόπος ανάπτυξης του συστήματος διευκολύνει την άμεση προσαρμογή στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εφαρμογών όπως εξελίσσονται με το χρόνο

 

 •  Μεγάλο πλεονέκτημα των cloud εφαρμογών σε σχέση με τις «τοπικές» εφαρμογές είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν από οπουδήποτε.
 •  Μπορεί να συνδεθεί στον server (και άρα και ειδοποιηθεί, ή να ελέγξει) ο οποιοσδήποτε υπεύθυνος
 •  Μπορεί να συνδεθούν όλες σχεδόν οι συσκευές (με λειτουργικό σύστημα android, IOS, Microsoft Windows, Linux κλπ).

 

 •  Με την προσωποιημένη πρόσβαση στα συστήματα μας, ο κάθε χρήστης βλέπει με ασφάλεια και σαφήνια την σωστή πληροφορία, μέσω απομακρυσμένης (ή τοπικής) πρόσβασης
 •  Με πολλαπλά συστήματα προστασίας κανείς δεν μπορεί να παραβιάσει το σύστημα μας

 

 •  Το cloud computing παρέχει ταχύτερες και ακριβέστερες ανακτήσεις εφαρμογών και δεδομένων.
 •  Με αλληλοκαλυπτόμενα συστήματα backup τα δεδομένα είναι ασφαλέστατα και η ανάκτηση τους άμεση και σωστή.

 

 •  Στα συστήματα μας χρησιμοποιούμε αξιόπιστους ανιχνευτές και συσκευές, με επαρκή διάρκεια ζωής και εύκολη συντήριση.
 •  Ο συνδιασμός off-line + cloud συστημάτων επιτρέπει την αδιάκοπη λειτουργεία σας
 •  Τα cloud συστήματα έχουν πολύ μεγαλύτερο χώρο και μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένες αναφορές και πλήρη εικόνα.

 
 

 •  Τα συστήματα μας στο Cloud μπορούν να εξυπηρετήσουν μεγάλο αριθμό χρηστών ανοίγοντας διάπλατα την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
 •  Τα συστήματα μας επιτρέπουν την άμεση αγορά και πληρωμή υπηρεσιών ή ακόμα και την κράτηση τους για μεταγενέστερο χρόνο
 •  Τα συστήματα μας επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με άλλα συστήματα μέσω ενός ασφαλούς προτοκόλλου, επιτρέποντας στον χρήστη να αποκτήση ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

 

 •  Οι αναβαθμίσεις του λογισμικού γίνονται αυτόματα και είναι διαθέσιμες πάντοτε από την πρώτη στιγμή στους χρήστες.
 •  Αυτό αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα προς τον ανταγωνισμό, καθώς η προσαρμογή προς τα γρήγορα βήματα της τεχνολογίας γίνεται άμεσα προσβάσιμη στους χρήστες

 

 •  Το cloud computing επιτρέπει την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας γρήγορα και με πολύ μεγάλη ευκολία.
 •  Βοηθά τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις να εξοικειώνονται και να διατηρούν τις ίδιες καθημερινές διαδικασίες και εφαρμογές σε όλη την διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας.

 

 •  Δεν απαιτούνται πανάκριβα Servers και Μηχανήματα backup, ούτε πανάκριβα τερματικά καθώς όλο το software φιλοξενείται στο Cloud και με απλά μηχανήματα το μόνο που απαιτείται είναι μία σύνδεση στο Internet. 
 •  Δεν απαιτούνται πλέον πανάκριβες αναβαθμίσεις στο λογισμικό και στο Hardware ούτε εξειδικευμένο προσωπικό για να μπορέσει να συντηρήσει όλη αυτή την υποδομή. •  Καλύπτει πλήρως όλες τις επαγγελματικές ανάγκες μικρές και μεγάλες.
 •  Ο αρθρωτός τρόπος ανάπτυξης του συστήματος διευκολύνει την άμεση προσαρμογή στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εφαρμογών όπως εξελίσσονται με το χρόνο

 

 •  Μεγάλο πλεονέκτημα των cloud εφαρμογών σε σχέση με τις «τοπικές» εφαρμογές είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν από οπουδήποτε.
 •  Μπορεί να συνδεθεί στον server (και άρα και ειδοποιηθεί, ή να ελέγξει) ο οποιοσδήποτε υπεύθυνος
 •  Μπορεί να συνδεθούν όλες σχεδόν οι συσκευές (με λειτουργικό σύστημα android, IOS, Microsoft Windows, Linux κλπ).

 

 •  Με την προσωποιημένη πρόσβαση στα συστήματα μας, ο κάθε χρήστης βλέπει με ασφάλεια και σαφήνια την σωστή πληροφορία, μέσω απομακρυσμένης (ή τοπικής) πρόσβασης
 •  Με πολλαπλά συστήματα προστασίας κανείς δεν μπορεί να παραβιάσει το σύστημα μας

 

 •  Το cloud computing παρέχει ταχύτερες και ακριβέστερες ανακτήσεις εφαρμογών και δεδομένων.
 •  Με αλληλοκαλυπτόμενα συστήματα backup τα δεδομένα είναι ασφαλέστατα και η ανάκτηση τους άμεση και σωστή.

 

 •  Στα συστήματα μας χρησιμοποιούμε αξιόπιστους ανιχνευτές και συσκευές, με επαρκή διάρκεια ζωής και εύκολη συντήριση.
 •  Ο συνδιασμός off-line + cloud συστημάτων επιτρέπει την αδιάκοπη λειτουργεία σας
 •  Τα cloud συστήματα έχουν πολύ μεγαλύτερο χώρο και μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένες αναφορές και πλήρη εικόνα.

 
 

 •  Τα συστήματα μας στο Cloud μπορούν να εξυπηρετήσουν μεγάλο αριθμό χρηστών ανοίγοντας διάπλατα την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
 •  Τα συστήματα μας επιτρέπουν την άμεση αγορά και πληρωμή υπηρεσιών ή ακόμα και την κράτηση τους για μεταγενέστερο χρόνο
 •  Τα συστήματα μας επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με άλλα συστήματα μέσω ενός ασφαλούς προτοκόλλου, επιτρέποντας στον χρήστη να αποκτήση ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

 

 •  Οι αναβαθμίσεις του λογισμικού γίνονται αυτόματα και είναι διαθέσιμες πάντοτε από την πρώτη στιγμή στους χρήστες.
 •  Αυτό αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα προς τον ανταγωνισμό, καθώς η προσαρμογή προς τα γρήγορα βήματα της τεχνολογίας γίνεται άμεσα προσβάσιμη στους χρήστες

 

cargo

APPs, eShops and Marketing

Περιοχή : Αθήνα, Ελλάδα

 Email : info@servplat.com

 Τηλέφωνο : +30-210-8829-113

©2023 Services Platform. All Rights Reserved.

Search